Home - Nieuws - TEAM | Even voorstellen: Stephen Ivan aan den Toorn en Trudy Winnemuller
01 september 2021

TEAM | Even voorstellen: Stephen Ivan aan den Toorn en Trudy Winnemuller

Aankomende maanden versterken Stephen Ivan aan den Toorn (roepnaam: Ivan) en Trudy Winnemuller het DUFAS-team. Ivan gaat aan de slag als policy advisor sustainability en Trudy als manager regulatory affairs. Beiden nemen een berg aan kennis en ervaring mee. Om ze beter te leren kennen, stelden we Ivan en Trudy een paar vragen.

Stephen Ivan aan den Toorn (KPMG)

Ivan studeerde duurzaamheid vanuit een geïntegreerd ingenieurs-, milieu- en sociaalwetenschappelijk perspectief. Afgelopen jaren richtte hij zich als promovendus op de vraag hoe bijproducten de vlees- en zuivelsector verbinden met andere industrieën. En hoe dit van invloed is op de inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Daarnaast was hij betrokken bij een EU Horizon 2020-project. Dit project richtte zich op industriële decarbonisatie, waaronder de rol van de financiële sector om investeringen te faciliteren. Als consultant bij KPMG focust Ivan zich op duurzaamheid en assurance binnen de financiële sector.

Waarom duurzaamheid in de financiële sector?

Ivan: “Duurzaamheid vereist grote veranderingen in de industrie en landbouw. En bij grote veranderingen komen grote investeringen kijken. De financiële sector kan hierbij een cruciale rol spelen door kapitaal te mobiliseren voor duurzame oplossingen.”

Hoe duurzaam zie jij de toekomst van de financiële sector?

Ivan: “Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse financiële sector een aanjager kan zijn voor het verduurzamen van de economie. Neem bijvoorbeeld initiatieven als PCAF en PBAF, waar DUFAS-leden het voortouw nemen. Uiteraard zijn er uitdagingen om kapitaal op de plek te krijgen waar de impact het grootst is. Ook kan de komst van EU-regelgeving duurzaamheid binnen de financiële sector verder bevorderen, maar de implementatie is complex. Binnen het DUFAS-team ondersteun ik de duurzaamheidsdossiers met mijn kennis van duurzaamheidsindicatoren en ervaring in het doorgronden en verbinden van informatie.”

Trudy Winnemuller

Trudy is een ervaren compliance professional. Ze is gespecialiseerd in (het implementateren van) financiële regelgeving, governance, operational risk en regulatory affairs. Ook heeft ze jarenlange ervaring als toezichthouder bij zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen DUFAS focust Trudy zich op fund regulation, de AIFMD en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Welke van jouw kwaliteiten komen bij DUFAS goed van pas, denk je?

Trudy: “Ik denk dat vooral mijn uitgebreide ervaring in de financiële sector mij bij DUFAS van pas gaat komen. Meer dan twintig jaar geleden startte ik als trainee bij Fortis. Daar kreeg ik onder andere de mogelijkheid om verschillende beleggingsfondsen te beheren. Een aantal jaren later mocht ik als toezichthouder bij de AFM de bedrijfsprocessen bij vergelijkbare fondsen onderzoeken. Dit bood mij een veel bredere blik op met name de regulering en administratie van een beleggingsinstelling. Nog weer later was ik als DNB-beleidsmedewerker betrokken bij de vertaling van het De Larosière-rapport naar de eerste versie van de AIFMD. Daarbij werd mijn perspectief natuurlijk nog verder verbreed: ineens werkte ik mee aan de vormgeving van een Europees raamwerk voor fondsen.”

Hoe zie jij de toekomst van de financiële sector?

Trudy: “De financiële sector zal volgens mij steeds verdergaand gereguleerd worden. Dat is een zichzelf versterkende trend die vrij duidelijk zichtbaar is sinds de crisis van 2008. Daarbij zullen (verdere) automatisering en adequaat databeheer, maar vooral ook bescherming van de consument de leidende thema’s zijn. Beleggingsinstellingen die deze beweging goed doorgronden en hier met voldoende snelheid op inspelen, kunnen daarbij een steeds bredere client base bedienen omdat de Europese markt ook verder zal harmoniseren.”

Misschien vind je dit ook interessant

VERSLAG | Meer aandacht voor klimaat en betere verdeling van rijkdom

Nieuws | 12 november 2021
Sander Heijne en Hendrik Noten schreven het boek Fantoomgroei, waarover DUFAS een event organiseerde op 10 november. Rens de Jong (BNR-presentator) ging in gesprek met Heijne over de zoektocht naar een economie voor een andere, betere wereld.

Hoe werkt de sector aan het Klimaatcommitment?

Nieuws | 12 november 2021
De overheid heeft als doel om de broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om hieraan bij te dragen hebben 54 financiële instellingen zich gecommitteerd om vanaf dit jaar te rapporteren over de klimaatimpact van hun relevante financieringen en beleggingen.

Financiële instellingen op koers met bijdrage aan klimaatakkoord

Nieuws | 28 oktober 2021
Op 28 oktober is de voortgangsrapportage over 2020 van het Klimaatcommitment naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties