Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Regelgevingsonzekerheid mag niet worden verward met greenwashing
17 februari 2023

CONSULTATIE | Regelgevingsonzekerheid mag niet worden verward met greenwashing

De European Supervisory Authorities (ESA's) publiceerden de Call for Evidence on Greenwashing op 15 november 2022. Op 10 januari 2023 reageerde DUFAS daarop. In onze reactie delen we de zorgen van de ESA's over greenwashing. Daarbij zijn er duidelijke definities en richtlijnen nodig met een geharmoniseerde aanpak vanuit toezichthouders.

Bekijk onze reactie (in het Engels)

Greenwashing is in de kern het misleiden van anderen met onjuiste duurzaamheidsclaims

Greenwashing binnen de financiële sector bestaat uit het bewust creeëren van een verkeerd beeld van de duurzaamheidskenmerken en -praktijken van een product door valse informatie te geven of informatie weg te laten, met als doel om beleggers te misleiden of beïnvloeden. Daarhaast kan greenwashing ook het gevolg zijn van grove nalatigheid van financiële marktpartijen.

Wijzigingen als gevolg van juridische onduidelijkheden moet niet verward worden met greenwashing gevallen

Veel kernbegrippen en onderdelen van het Europese duurzame financieringsraamwerk bevatten nog juridische onduidelijkheden. Marktpartijen moeten interpretatiekeuzes maken tijdens de implementatie van de regelgeving. Deze interpretaties kunnen achteraf onjuist blijken wanneer er verdere juridische verduidelijking gegeven wordt door regelgevers, toezichthouders of rechtbanken. Aanpassingen bij het beschikbaar komen van verduidelijking en nieuwe interpretaties moeten daarom niet gezien worden als greenwashing gevallen, tenzij juridische onduidelijkheid gebruikt werd om consumenten en beleggers te misleiden.

Vergeet niet de rol van duurzaamheidstandaardzetters

Beleidsmakers, regelgevers, standaardzetters en mogelijk accountants hebben ook een belangrijke rol in het ontstaan en vermijden van greenwashing. Regelgevers zouden vooral regels op moeten stellen die eenvoudig, ondubbelzinnig en volledig transparant zijn. Bij juridische onduidelijkheden zijn additionele richtsnoeren gewenst zolang er geen uiteenlopende interpretaties tussen verschillende lidstaten ontstaan.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatiereactie? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met onze delen.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor bescherming van internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
DUFAS pleit voor de bescherming van de internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen.

CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
In onze reactie onderschrijven we dat beleggers niet door fondsen misleid moeten worden met een verkeerd beeld van de werkelijke duurzaamheidskenmerken, ook niet door de naam van een fonds.

CONSULTATIE | Clear greenwashing definitions crucial: regulatory uncertainty should not be confused for greenwashing

Standpunten en publicaties | 12 januari 2023
The European Supervisory Authorities (ESAs) published their Call for Evidence on Greenwashing on 15 November 2022. On 10 January DUFAS responded to this call of evidence.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties