Home - 3 Vragen - Edward Feitsma - Strategisch beleidsadviseur VNO-NCW

Edward Feitsma - Strategisch beleidsadviseur VNO-NCW

In deze serie stellen we drie vragen aan vooraanstaande figuren uit de vermogensbeheersector en daaromheen. Als tweede spraken we met Edward Feitsma, strategisch beleidsadviseur bij VNO-NCW op de portefeuille financiële sector. Vanuit deze positie houdt Edward zich bezig met de financiële onderwerpen binnen VNO-NCW. Tijdens de ALV van DUFAS deelde hij zijn inzichten over de positie van de financiële sector in de politieke bestuurlijke arena van Den Haag.

Op welke manieren zet VNO-NCW zich in voor de Nederlandse vermogensbeheersector?

“VNO-NCW zet zich met name in voor de vermogensbeheersector door in te zetten op een goed investeringsklmaat in Nederland. Hierdoor is en blijft het voor de leden van DUFAS ook interessant om in Nederland te beleggen. Daarnaast zet ons team in Brussel zich in op de verdere vervolmaking van de interne markt. Het versterken van de interne markt zal leiden tot het makkelijker kunnen verplaatsen van investeringen over landsgrenzen. Als laatste proberen we het imago van de vermogensbeheersector – als onderdeel van de financiële sector als geheel – te verbeteren. Denk aan klimaat, maar bijvoorbeeld ook voor defensie, waar vermogensbeheerders een belangrijke rol kunnen spelen. Op concrete dossiers gaat dit dan over de fiscale behandeling van beleggingsinstellingen en wetgeving rondom duurzaamheid.” 

Hoe kijkt de politiek naar de vermogensbeheersector? 

“Beperkt! Het is  lijkt niet top of mind voor de Nederlandse politiek. Als het al over de financiële sector gaat zijn dat vaak de banken. Voor zo ver wel: kritisch, zoals naar elk onderdeel van de financiële sector. Recentelijk is te zien dat dit wel aan het verbeteren is: onze inzet zal zijn om het vestigingsklimaat voor financiële spelers weer op de radar te krijgen; ten slotte is de bijdrage van de sector aan onze samenleving bijzonder groot.”

Waar liggen de grootste kansen voor de Nederlandse vermogensbeheersector (en financiële sector) om door te groeien?

“Vanuit VNO-NCW is het lastig om hier wat over te zeggen, maar van een afstand lijkt de consolidatieslag nog niet over, er blijft genoeg druk op de kosten. Verder zal het natuurlijk afhangen van het type vermogensbeheerder. Mogelijk krijg je meer niche spelers, bijvoorbeeld family offices. Wij zetten er in elk geval op in dat de sector de gelden in te zetten voor brede welvaart in ons land, wat in onze onlangs geactualiseerde definitie ook betekent dat we hopen dat er geïnvesteerd wordt in weerbaarheid van onze samenleving .”