Commissies

In onze commissies delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en bereiden we onze lobby's voor. De commissies bestaan uit leden en eigen medewerkers van DUFAS. 

Fund Regulation & Investment Services Committee

De Fund Regulation & Investment Services Commissie (FRIS) gaat over 'core' wet- en regelgeving rond beleggingsfondsen en activiteiten en (beleggings)diensten van beheerders. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld UCITS, AIFMD, prudentiële eisen, beloningsbeleid, fiduciair en discretionair beheer, data en digitalisering, en uitbesteding. Daarnaast behandelt de commissie onderwerpen die zien op de distributie en informatieverschaffing naar zowel professionele als retailcliënten, zoals MiFID II-gedragsregels, product governance en PRIIPs.

Sustainability Committee

De Sustainability Committee formuleert en reageert namens de sector op consultaties over duurzaamheidskwesties. Deze consultaties gaan met name over Europese wetgeving. De commissie reageert voornamelijk zelfstandig op consultaties over Europese regelgeving, maar soms ook via EFAMA, de Europese branchevereniging.

Fiscale Commissie

In de Fiscale Commissie worden fiscale issues behandeld die gevolgen hebben voor vermogensbeheerdiensten, beleggingsfondsen en pensioenproducten. De commissie bereidt reacties voor op consultaties over regelgeving op fiscaal gebied. Kernonderwerpen zijn fiscale regimes, FTT, VAT, rapportages, bronbelasting op dividenden, accounting-standaarden en vermogensrendementsheffing. 

Regulatory Update Call

In 1,5 uur brengen we je op de hoogte van alle juridische en fiscale onderwerpen die op dat moment van invloed zijn op onze sector en onze lobbyactiviteiten. Dat betekent updates vanuit al onze commissies en expertgroepen.

Expertgroepen

Expertgroepen zijn tijdelijke werkgroepen waarin we een specifiek, actueel deelonderwerp uitwerken en consultatiereacties voorbereiden. Vaak is een expertgroep gekoppeld aan een commissie.

Expertgroep

AIFMD

AIFMD staat voor Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). De expertgroep valt onder de Fund Regulation & Investment Services Committee, en volgt de ontwikkelingen rond de AIFMD-wetgeving op.

Expertgroep

AML

Het voorkomen van witwassen, is ook van groot belang voor assetmanagers. Deze expertgroep volgt de ontwikkelingen rond Anti Money Laundering (AML) op de voet en deelt die met de leden.

Expertgroep

Btw

De Btw-expertgroep valt onder de Fiscale Commissie en richt zich op specifieke vraagstukken over dat onderwerp.

Expertgroep

CSRD

CSRD staat voor Corporate Sustainability Disclosure Reporting DirectiveDeze expertgroep valt onder de Sustainability Committee en focust zich op de CSRD. Daaronder vallen ook de rapportages over Non Financial Information en European Sustainability Reporting Standards (ESRS), zoals ontwikkeld wordt door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Expertgroep

Fiscale Regimes

Deze expertgroep valt onder de Fiscale Commissie en richt zich op het behoud van fiscale regimes in Nederland, zoals dat van de fiscale beleggingsinstelling (FBI). Zo houdt de expertgroep zich bezig met de ontwikkelingen, die volgen op het SEO-onderzoek naar de FBI en vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), waaronder consultatiereacties.

Expertgroep

Market Infrastructures

Deze expertgroep houdt zich bezig met verschillende onderwerpen rond de marktinfrastructuur, voor zover relevant voor fondsbeheerders. Denk daarbij aan de MiFIR, de EMiR en de CSDR. Daarnaast valt de expertgroep onder de Fund Regulation & Investment Services Committee.

Expertgroep

Operational Resilience & Outsourcing

Ter voorbereiding van de implementatie van de Digital Operational Resilience Act (DORA), delen we samen met deze expertgroep de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De expertgroep valt de expertgroep onder de Fund Regulation & Investment Services Committee en richt zich onder andere op: informatiebeveiliging, operationele weerbaarheid en uitbesteding.

Expertgroep

Prudentieel

Deze expertgroep deelt kennis over alle prudentiële regelgeving die van toepassing is op assetmanagers. Daarbij richt de expertgroep zich vooral op de mogelijke impact van het nieuwe Europese prudentiële regime voor beleggingsondernemingen (IFR/IFD) op assetmanagers. 

Expertgroep

Retail Investment

Deze expertgroep houdt zich vooral bezig met de herziening van de Europese Retail Investment Strategy (RIS) en valt onder de Fund Regulation & Investment Services Committee. Samen met de expertgroep delen we kennis en formuleren we standpunten op het gebied van de RIS, en reageren we op consultaties van de Europese Commissie.

Expertgroep

SFDR

SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. De expertgroep deelt onder andere kennis over de implementatie van de Europese duurzaamheidsregelgeving, die assetmanagers verplicht om informatie te publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast valt deze onder de Sustainability Committee.

Expertgroep

Taxonomy

De Taxonomy-expertgroep richt zich op de implementatie, het promoten en de ontwikkeling van de Europese taxonomie, zowel de klimaatgerelateerde - als de sociale taxonomie. Daarnaast valt deze expertgroep onder de Sustainability Committee.

Expertgroep

Toezicht

Voor verschillende DUFAS-dossiers speelt toezicht een belangrijke rol. Samen met deze expertgroep delen we kennis en formuleren we standpunten op het gebied van toezicht. Daarbij wordt er ook een lijst bijgehouden van alle lopende en aankomende onderzoeken van toezichthouders.