Home - Nieuws - DUFAS maakt zich zorgen om positie defensieve belegger in box 3-discussie
09 mei 2023

DUFAS maakt zich zorgen om positie defensieve belegger in box 3-discussie

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van box 3. Helaas lijkt de politiek breed gedeelde wens voor een belastingheffing op basis van werkelijk rendement vooralsnog in de verre toekomst te liggen. De huidige overbruggingswet pakt helaas slecht uit voor defensieve beleggers. Zij betalen nu een hoog fictief rendement betalen, wat ervoor kan zorgen dat mensen sneller overgaan tot risicovolle beleggingsproducten. Al eerder gaf de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hetzelfde aan.

Zorgelijke zaak

Nederland telt veel zzp'ers en andere ondernemers die zelf iets moeten regelen voor hun pensioen. Sterker nog, veel meer Nederlanders zouden kunnen beleggen terwijl zij dit nog niet doen. Uit een datastudie van de AFM blijkt namelijk dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens kan beleggen, maar dit niet doet. Terwijl de koopkracht onder druk staat en sparen nauwelijks iets oplevert. Een zorgelijke zaak als je het ons vraagt.

Oproep aan Tweede Kamer

Onze oproep aan de Tweede Kamer is dan ook: zorg dat er binnen de huidige overbruggingswet, maar ook binnen eventuele alternatieven en verfijningen, meer rekening gehouden wordt met de positie van defensieve beleggers. Helemaal nu uit de recent gepresenteerde Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet honderden miljoenen misloopt door het uitstel, maar dit binnen het box 3-domein wil oplossen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over deze politieke onderwerpen? Stuur een mail naar Pieter Veldhuizen, public affairs manager bij DUFAS. We blijven de ontwikkelingen in Den Haag op de voet volgen en delen met onze leden via onder andere onze nieuwsbrief.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

BNR Finance Debat: brug slaan tussen politiek en financiële sector

Nieuws | 15 november 2023
Kandidaten van VVD, NSC, D66, CDA en GL/PvdA gaan tijdens een nieuw verkiezingsdebat met elkaar in discussie over de belangrijkste thema's die de financiële sector raken. Heb je het BNR Finance Debat gemist? Luister het op je gemak terug.

Ondanks complimenten minister Kaag voor voortgang sector op verduurzaming toch verdere versnelling door wetgeving onderzocht

Nieuws | 24 maart 2023
Op 22 maart 2023 stond de Tweede Kamer uitgebreid stil bij verschillende financiële onderwerpen tijdens een commissiedebat over de verduurzaming van de financiële sector en de toekomst van het bankenlandschap.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties