Home - Nieuws - Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door
13 mei 2024

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

“Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen.”

Het Werkplan Klimaatcommitment van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment volgt op een evaluatie van de activiteiten tot nu toe van financiële instellingen in het kader van het Klimaatcommitment financiële sector. Sinds de start daarvan in 2019 hebben deelnemende instellingen individueel emissierapportages en actieplannen gepubliceerd. Nu gaan zij de focus verleggen naar inhoudelijke verdieping op rapporteren, actieplannen en de financiering van de energietransitie.

Daarvoor wisselen deelnemers onderling én met maatschappelijke organisaties en de wetenschap, kennis en ervaring uit over de technische aspecten van nieuwe ontwikkelingen. Dit moet onder meer resulteren in regelmatige aanpassing van de ‘Leidraad voor relevante financieringen, beleggingen en actieplannen’. Zo zal aandacht worden besteed aan de totstandkoming van duidelijke monitoring van de voortgang op alle afspraken uit het Klimaatcommitment, zodat stakeholders goed kunnen zien waar financiële partijen staan in hun streven naar de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatcommitment financiële sector. Op deze manier blijft de financiële sector zich inzetten voor de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd in het Klimaatcommitment en zet de sector zijn voortrekkersrol door. Dit alles met als doel om waar mogelijk de energietransitie te kunnen aanjagen en/of versnellen.

Over het Klimaatcommitment

De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Circa 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepels hebben in 2019 het Klimaatcommitment ondertekend. Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het commitment heeft de financiële sector een aantal afspraken gemaakt.

Bekijk hier de focuspunten voor vervolg

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Marlon Jansen, manager public affaris & communications. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van DUFAS, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

TEAM | DUFAS verwelkomt nieuw vast teamlid

Nieuws | 18 januari 2024
Welkom bij het DUFAS-team! Vanaf 15 januari 2024 versterkt Ron Gruijters ons team als manager sustainable finance. DUFAS is blij verheugd om Ron als nieuw vast teamlid te mogen verwelkomen. Door zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan het team.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties