Home - Nieuws - Ondanks complimenten minister Kaag voor voortgang sector op verduurzaming toch verdere versnelling door wetgeving onderzocht
24 maart 2023

Ondanks complimenten minister Kaag voor voortgang sector op verduurzaming toch verdere versnelling door wetgeving onderzocht

Op 22 maart 2023 stond de Tweede Kamer uitgebreid stil bij verschillende financiële onderwerpen tijdens een commissiedebat over de verduurzaming van de financiële sector en de toekomst van het bankenlandschap. Vanzelfsprekend was er veel aandacht vanuit de verschillende woordvoerders voor de onrust op de financiële markten na de val van de Silicon Valley Bank en de recente overname van Credit Suisse door UBS.

Consultatie om sector te helpen versnellen op verduurzaming

De ondertekenaars van het Klimaatcommitment van de financiële sector hebben recent hun actieplannen gepresenteerd, nadat eerder al de voortgangsrapportage van het commitment was verschenen. Minister van Financiën, Sigrid Kaag, gaf aan dat zij zag dat de sector serieus invulling geeft aan het commitment. Tegelijkertijd is ze van mening dat het ook sneller en ambitieuzer kan. Vandaar dat zij binnenkort een consultatie start met de sector, maatschappelijke organisaties en de wetenschap om te verkennen of nationale wetgeving de sector kan helpen te versnellen. Rond de zomer wordt de verkenning naar de Kamer gestuurd.

Kritische noot vanuit verschillende partijen

Ook vanuit de Kamer klonken meerdere geluiden dat er inderdaad voortgang wordt geboekt. Wel werd daarbij de vraag gesteld vanuit verschillende partijen of het wel genoeg was en niet te vrijblijvend. Verder gaven Kamerleden aan Europese wetgeving te prefereren boven nationale wetten. Ook het belang van eenduidige rapportages en de beschikbaarheid van relevante data kwamen voorbij.

Hoe verder?

Vanuit DUFAS gaan we in ieder geval samen met de medeondertekenaars van het commitment (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) volgende maand met een open vizier het gesprek met het ministerie aan. Ook blijven we Kamerleden informeren over de stappen die we zetten, de dilemma’s waar we tegenaan lopen en wat wij nodig hebben om werk te maken van de duurzaamheidsopgave.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Stuur een mail naar Pieter Veldhuizen, public affairs manager bij DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties