Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet toezichtondersteunende rapportage AFM
28 juni 2024

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

Op 17 mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben in onze reactie van 28 juni aangegeven geen voorstander te zijn van het invoeren van een rapportageverplichting zoals opgenomen in het concept wetsvoorstel. Hoewel wij begrijpen dat AFM behoefte heeft aan informatie van financiële instellingen om te kunnen bepalen of zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen vinden wij het wetsvoorstel onnodig om dit doel te bereiken. Om deze reden hebben we samen met onze leden een reactie opgesteld.

Bekijk onze reactie

Noodzaak, legitimiteit en proportionaliteit

Wij zien geen noodzaak voor het invoeren van een extra rapportageverplichtingen voor onder meer vermogensbeheerders. Wij menen dat de AFM hier geen mandaat voor heeft en voldoende zou moeten hebben aan de algemene wettelijke inlichtingenbevoegdheid. Ook vinden we dat het onderzoek naar de vraag of de voorgestelde rapportageverplichting proportioneel is onvoldoende is onderbouwd in het wetsvoorstel. 

Privacy en impact op de sector

De voorgestelde rapportageverplichting leidt onvermijdelijk tot extra ICT kosten en systeemaanpassingen bij  financiële ondernemingen. Juist omdat de rapportageverplichting ziet op consumenten data die moeten worden gescheiden van privacygevoelige gegevens. Dit vergt systeemaanpassingen en extra investeringen. Daarbij maken we ons tevens zorgen of privacy altijd gewaarborgd is. 

Goldplating

Het wetsvoorstel is een vorm van ‘goldplating’ die ongewenst is. Het is belangrijk dat in Nederland gevestigde financiële ondernemingen ten opzichte van hun concurrenten in het buitenland niet in een nadeligere positie mogen komen te verkeren als gevolg van dit wetsvoorstel. Als datagedreven toezicht moet worden ingevoerd, dan moet dit op Europees niveau gebeuren en niet op nationaal niveau. 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS. Onze Expertgroep Toezicht blijft de ontwikkelingen rond dit onderwerp actief volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

Standpunten en publicaties | 28 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet rapportage hypotheekmarkt DNB'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de DNB te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op leidraad PARP ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’

Standpunten en publicaties | 07 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de AFM te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Standpunten en publicaties | 19 april 2024
Begin dit jaar lanceerde de Europese Commissie (EC) een whitepaper, met bijbehorende consultatie, over 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties