Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS reageert op de consultatie klimaatmaatregelen financiële sector
19 februari 2024

CONSULTATIE | DUFAS reageert op de consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Eind vorig jaar publiceerde het ministerie van Financiën haar lang verwachte consultatie voor de ‘Klimaatregelen financiële sector’. Wij onderstrepen de rol van de financiële sector bij de klimaat- en energietransitie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aangaan van het nationale klimaatcommitment financiële sector in 2019, waarbij een groot aantal asset managers hebben verklaard zich te zullen inspannen om deel te nemen aan de financiering van de energietransitie en bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Wij begrijpen de verkenning van het ministerie van Financiën en de wens om te onderzoeken of de klimaat- en energietransitie versneld kunnen worden dan ook goed. Daarom heeft DUFAS op 15 februari samen met haar leden op deze consultatie gereageerd.

Bekijk onze reactie

Europese wetgeving en level playing field

De implementatie van het uitgebreide Europese wetgevingspakket op het gebied van duurzame financiering is nog in volle gang. De volledige impact in de reële economie en op duurzaamheidstransities is niet direct zichtbaar. Daarom pleiten wij ervoor de Europese wetgeving eerst te laten uitkristalliseren, alvorens het eventueel treffen van nieuwe maatregelen, ook met het oog op een Europees level playing field. Asset managers leveren graag hun bijdrage aan een goede implementatie van de Europese wetgeving, waar naar onze mening de meeste winst is te behalen.  

Asset managers hebben als beheerder van beleggingen een zorgplicht

Daarnaast benadrukken we dat het cruciaal is om de rol van asset managers goed in het achterhoofd te houden bij het ontwikkelen van mogelijke richtlijnen, wetgeving en inspanningsverplichtingen. Asset managers hebben ten opzichte van andere financiële instellingen een bijzondere positie, waarbij zij een zorgplicht hebben. Wij roepen het Ministerie daarom op om daarmee rekening te houden bij eventuele invoering van inspanningsverplichting om financieringen en beleggingen in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. 

Versterking van aandeelhoudersrechten en de overheid als facilitator

De klimaattransitie kan op verschillende manieren verder worden gestimuleerd. Denk daarbij aan de versterking van aandeelhoudersrechten via de CSRD of SRD, zodat asset managers meer mogelijkheden hebben invulling te geven aan hun betrokkenheidsbeleid  met betrekking tot de duurzaamheidsstrategie van ondernemingen. Daarnaast ligt er voor de overheid een belangrijke rol om als facilitator op te treden bij het stimuleren van de transitie en de transitiefinanciering. Denk daarbij aan het faciliteren van voldoende aanbod om groen te beleggen en ruimere mogelijkheden voor publiek-private investeringen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de klimaattransitie.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie/dit onderwerp? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno of Ron Gruijters. Samen met onze Sustainability Committee en onze Klimaatcommitment-expertgroep blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen. DUFAS zal naar aanleiding van deze consultatie  in gesprek gaan met het ministerie van Financiën.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om verruiming van criteria voor bepaalde groenprojecten

Standpunten en publicaties | 18 januari 2024
DUFAS ondersteunt de ambitie van de Nederlandse overheid om de samenleving en economie te verduurzamen, en steunt wet- en regelgeving die bijdraagt aan de (financiering van) de transitie naar een duurzame Nederlandse samenleving.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt verdere toelichting reikwijdte rapportageverplichtingen van CSRD-implementatiebesluit

Standpunten en publicaties | 21 december 2023
Afgelopen november publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Hiermee wordt een deel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omgezet in nationale wet- en regelgeving.

POSITION | DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Standpunten en publicaties | 15 september 2023
Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties