Home - Standpunten en publicaties - POSITION | DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet
15 september 2023

POSITION | DUFAS vraagt meer duidelijkheid over reikwijdte van CSRD-implementatiewet

Afgelopen juli publiceerden de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Met deze implementatiewet wordt een deel van de nieuwe richtlijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. Op 10 september 2023 reageerden we samen met onze leden op de consultatie.

Bekijk onze reactie

Onduidelijkheid over reikwijdte implementatiewet

We vinden het belangrijk dat bij de nationale implementatie van belangrijke Europese wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), het voor de sector duidelijk is wat er precies van wie verwacht wordt. Omdat het op bepaalde punten niet duidelijk is welke organisaties onder het toepassingsbereik van de implementatiewet vallen, vragen we in onze reactie om dit meer concreet te beschrijven in de implementatiewet of de Memorie van Toelichting.

Opheldering gevraagd over de CSRD en individueel vermogensbeheer

Naast de vragen die gesteld worden in de consultatie hebben we op eigen initiatief nog meer uitleg gevraagd over hoe de sector om moet gaan met investeringsmandaten. Over deze mandaten wordt onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) al gerapporteerd. Als we kijken naar de rapportagevrijstellingen van Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) en Alternative Investment Funds (AIF's) onder de CSRD, zouden deze vrijstellingen ook moeten gelden voor individueel vermogensbeheer. 

Tweede consultatie nationale implementatie CSRD binnenkort verwacht

Een tweede consultatie over de implementatie van de CSRD wordt binnenkort verwacht, in het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. De verwachting is dat deze consultatie een uitgebreidere nationale implementatie van de CSRD behandelt. DUFAS is van plan ook op deze tweede consultatie te reageren.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Redmar Poen, policy advisor sustainability a.i. bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee en onze CSRD-expertgroep blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

Standpunten en publicaties | 28 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de AFM te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

Standpunten en publicaties | 28 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet rapportage hypotheekmarkt DNB'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de DNB te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op leidraad PARP ‘scenarioanalyses vanuit klantperspectief’

Standpunten en publicaties | 07 juni 2024
In mei publiceerde het ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel 'Wet toezichtondersteunende rapportage AFM'. Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke bevoegdheid voor de AFM te creëren voor datagedreven toezicht. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties