Home - Nieuws - DUFAS en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord
10 juli 2019

DUFAS en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord

Vandaag heeft DUFAS samen met de andere brancheverenigingen in de financiële sector, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, haar handtekening onder een commitment gezet om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën. Naast de brancheorganisaties plaatsten meer dan vijftig financiële instellingen hun handtekening onder het akkoord.

Klimaatdoelen

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De financiële sector verbindt zich aan de doelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zij gaat daartoe actieplannen opstellen en rapporteert jaarlijks over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen.

Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS, over het commitment

Roelie van Wijk, voorzitter van DUFAS, zegt over het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord: "De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd gezien een unieke stap gezet. We hebben binnen de gehele Nederlandse financiële keten samengewerkt om de klimaatdoelstellingen te helpen behalen. We hebben ruim een jaar aan dit commitment gewerkt en het is fantastisch dat we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Het is nu de taak van de financiële sector om de afspraken te implementeren en op transparante wijze voortgang te laten zien."

Commitment van assetmanagers

In het commitment staat beschreven hoe assetmanagers een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. Assetmanagers beheren het vermogen van asset owners zoals particulieren, pensioenfondsen, verzekeraars en andere instellingen. Die bepalen in hoge mate zelf hoe hun geld wordt belegd. De bijdrage van assetmanagers bestaat uit:

Rol van DUFAS

DUFAS geeft met ondertekening aan dat zij als koepel van assetmanagers het commitment ondersteunt, de inzet van haar achterban waar nodig coördineert, en een actieve rol speelt bij een jaarlijks overleg over de voortgang van de uitvoering van de afspraken uit het commitment.

Werkconferenties

In het kader van het commitment organiseren DUFAS, het Verbond van Verzekeraars, de NVB en de Pensioenfederatie werkconferenties. De eerste conferenties hebben al plaatsgevonden. Begin dit jaar vond de eerste werkconferentie plaats georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken met als thema bewustwording van klimaatrisico’s. Afgelopen maand verwelkomde het Verbond van Verzekeraars ruim 150 bezoekers voor de tweede editie. Tijdens deze sessie lag de nadruk op samenwerken om zo de impact van financieringen en beleggingen te kunnen meten. De derde sessie staat gepland voor begin volgend jaar.

Europees actieplan

Ook op Europees niveau zet DUFAS zich actief in om een bijdrage te leveren aan adequate regelgeving voor duurzame financiering. DUFAS is, in samenwerking met EFAMA, de Europese organisatie voor vermogensbeheerders, nauw betrokken bij de uitvoering van het action plan on sustainable finance van de Europese Commissie. Het actieplan biedt een raamwerk voor duurzaam beleggen en financieren. Een belangrijk onderdeel van het raamwerk zal bestaan uit een taxonomie, een uniform classificatiesysteem dat aangeeft wanneer een economische activiteit bijdraagt aan de vastgestelde klimaatdoelen. Daarnaast bevat ook nieuwe regels voor informatieverstrekking over duurzame beleggingen. Tot slot werkt de Europese Commissie ook aan de ontwikkeling van een Europees ecolabel voor duurzame beleggingsproducten voor de retailmarkt.

Bekijk het Klimaatcommitment

 

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties