Home - Nieuws - Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken
20 oktober 2022

Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken

Duidelijkheid creëren over welke elementen in een actieplan thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Om dit doel te bereiken, hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS een leidraad ontwikkeld. Deze is bedoeld voor de ruim 50 financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment van de financiële sector ondertekenden.

Bekijk de leidraad

Hulpmiddel voor actieplannen

De leidraad is een hulpmiddel voor de financiële instellingen bij het opstellen en/of aanpassen van de actieplannen die zij uiterlijk eind 2022 publiceren. In deze actieplannen wordt beschreven op welke manier(en) zij de CO2-gehalte van op hun relevante financieringen en beleggingen verlagen om zo de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord (in lijn met maximaal 1,5 °C opwarming) mede te helpen realiseren.

Leidraad geeft meer richting

In 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage over het commitment. De onderzoekers van KPMG constateerden verschillen in interpretatie van cijfers en uitkomsten van metingen over het CO2-gehalte. De sector wilde daar iets aan doen en aan haar achterban meer richting geven aan welke elementen in het actieplan thuishoren. Beide onderdelen zijn in de leidraad verwerkt die primair bedoeld is voor financiële instellingen.

Leidraad verwerken in actieplannen

De deelnemers aan het commitment hebben tijd nodig om de aanbevelingen uit de leidraad te verwerken in hun beleid en actieplannen. Verwacht wordt dat zij hier in 2023 aan voldoen. De actieplannen die eind 2022 verschijnen, voldoen naar verwachting voor een groot deel aan de leidraad, maar nog niet volledig.

Levend document

De leidraad is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Financiën. De leidraad wordt jaarlijks geactualiseerd en aangescherpt.

Monitoring van CO2-impact

In het Klimaatcommitment beloofde de sector de CO2-impact van relevante financieringen en beleggingen te gaan meten en daar vanaf dit jaar (reductie)doelen voor op te stellen. Financiële instellingen bepalen welke acties het best passen voor de eigen instelling, zolang deze in lijn zijn met de doelen van het commitment. 

Meer informatie

Wil je meer lezen over het Klimaatcommitment van de financiële sector? Ga naar Klimaatcommitment.nl

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties