Home - Nieuws - Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken
20 oktober 2022

Klimaatplannen financiële sector met leidraad beter te vergelijken

Duidelijkheid creëren over welke elementen in een actieplan thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen. Om dit doel te bereiken, hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en DUFAS een leidraad ontwikkeld. Deze is bedoeld voor de ruim 50 financiële instellingen die in 2019 het Klimaatcommitment van de financiële sector ondertekenden.

Bekijk de leidraad

Hulpmiddel voor actieplannen

De leidraad is een hulpmiddel voor de financiële instellingen bij het opstellen en/of aanpassen van de actieplannen die zij uiterlijk eind 2022 publiceren. In deze actieplannen wordt beschreven op welke manier(en) zij de CO2-gehalte van op hun relevante financieringen en beleggingen verlagen om zo de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord (in lijn met maximaal 1,5 °C opwarming) mede te helpen realiseren.

Leidraad geeft meer richting

In 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage over het commitment. De onderzoekers van KPMG constateerden verschillen in interpretatie van cijfers en uitkomsten van metingen over het CO2-gehalte. De sector wilde daar iets aan doen en aan haar achterban meer richting geven aan welke elementen in het actieplan thuishoren. Beide onderdelen zijn in de leidraad verwerkt die primair bedoeld is voor financiële instellingen.

Leidraad verwerken in actieplannen

De deelnemers aan het commitment hebben tijd nodig om de aanbevelingen uit de leidraad te verwerken in hun beleid en actieplannen. Verwacht wordt dat zij hier in 2023 aan voldoen. De actieplannen die eind 2022 verschijnen, voldoen naar verwachting voor een groot deel aan de leidraad, maar nog niet volledig.

Levend document

De leidraad is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Financiën. De leidraad wordt jaarlijks geactualiseerd en aangescherpt.

Monitoring van CO2-impact

In het Klimaatcommitment beloofde de sector de CO2-impact van relevante financieringen en beleggingen te gaan meten en daar vanaf dit jaar (reductie)doelen voor op te stellen. Financiële instellingen bepalen welke acties het best passen voor de eigen instelling, zolang deze in lijn zijn met de doelen van het commitment. 

Meer informatie

Wil je meer lezen over het Klimaatcommitment van de financiële sector? Ga naar Klimaatcommitment.nl

Misschien vind je dit ook interessant

EFAMA-rapport: the European asset management industry in facts & figures

Nieuws | 10 januari 2023
In december publiceerde EFAMA, de Europese belangenbehartiger voor assetmanagers, haar 14e editie van het Asset Management Report: Asset Management in Europe, an overview of the asset management industry.

TEAM | Samenwerking met de andere koepels op Klimaatcommitment

Nieuws | 06 januari 2023
Maurits Heldring, consultant climate change & sustainability bij DUFAS, ondersteunde het team weer een jaar op het gebied van het Klimaatcommitment. Hoe heeft hij het afgelopen jaar ervaren? En wat zijn voor hem de belangrijkste onderwerpen voor 2023?

TEAM | Duurzaamheid bij DUFAS

Nieuws | 29 december 2022
Sinds 1 maart 2022 versterkt Ivan aan den Toorn ons team als policy advisor sustainability. Inmiddels heeft hij al veel voor DUFAS gedaan en betekent op het gebied van duurzaamheid. Hoe heeft hij de afgelopen maanden ervaren? En wat zijn zijn belangrijkste onderwerpen voor 2023?

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties