Home - Nieuws - “Meer regie en snelheid nodig bij klimaattransitie”
20 mei 2021

“Meer regie en snelheid nodig bij klimaattransitie”

De klimaattransitie moet sneller om de Parijse klimaatdoelen te halen. Wanneer de overheid een stevige regierol neemt en onzekerheden over toekomstig klimaatbeleid doorbreekt, kan de financiële sector haar klanten en deelnemers nog beter ondersteunen met gerichte klimaatinvesteringen. Zo schrijven de samenwerkende partijen onder het klimaatcommitment van de financiële sector in een brief aan informateur Hamer.

Bekijk de brief aan de informateur

Inzet op 4 prioriteiten

Om de inspanningen van de sector effectiever te laten zijn, en daarmee bij te dragen aan de versnelling van de klimaattransitie, vragen we het nieuwe kabinet in de brief om op de volgende prioriteiten in te zetten:

  1. Vaststellen van per sector uitgewerkte nationale transitiepaden in de reële economie met tussentijdse doelen om duidelijke kaders voor een succesvolle klimaattransitie te scheppen.
  2. De ontwikkeling van en toegang tot klimaatgerelateerde data op basis waarvan reële emissies worden gereflecteerd en duurzame activiteiten kunnen worden geïdentificeerd.
  3. Een uniforme, eenvoudige en proportionele rapportagemethode voor het bedrijfsleven, waarbij privacy gewaarborgd blijft, maar de financiële sector deze data wel kan koppelen aan financieringen en beleggingen
  4. Stimuleren publiek-private samenwerking in financiering.

Meer informatie

Lees de brief aan de informateur of neem contact op met Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS. 

Misschien vind je dit ook interessant

Reactie DUFAS hoofdlijnenakkoord nieuw kabinet

Nieuws | 17 mei 2024
Deze week presenteerden de vier formerende partijen het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht staan hoog op de agenda van het akkoord. Een belangrijk signaal naar het Nederlandse bedrijfsleven, dat we bij DUFAS positief ontvangen.

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties