Home - Nieuws - Nieuwe leidraad Klimaatcommitment gepubliceerd
21 juli 2023

Nieuwe leidraad Klimaatcommitment gepubliceerd

Ondertekenaars van het Klimaatcommitment moeten in hun rapportages en actieplannen rekening houden met internationale ontwikkelingen en inzichten van stakeholders. Daarom is er een nieuwe versie van de leidraad voor relevante financieringen en beleggingen gepubliceerd. De leidraad is gezamenlijk opgesteld door de bij het Klimaatcommitment betrokken koepelorganisaties.

Bekijk de leidraad

De drie belangrijkste aanpassingen

De eerste aanpassing is dat instellingen met beleggingsactiviteiten vanaf nu ook het CO2-gehalte van staatsobligaties opnemen in hun rapportages. Ten tweede rapporteren instellingen niet alleen over de scope 1- en scope 2-emissies maar ook over de scope 3-emissies, behalve als dit niet mogelijk of niet wenselijk is. Tenslotte, geven instellingen aan wat de invloed is van carbon offsets en carbon credits op hun gefinancierde emissies en reductiedoelstellingen.

De invloed van internationale ontwikkelingen en wetgeving

Naast internationale net-zero-standaarden voor beleggers is er in toenemende mate ook Europese wet- en regelgeving op het gebied van klimaatrapportages en actieplannen. Voorbeelden van Europese wet- en regelgeving die relevant kan zijn voor beleggers op dit gebied zijn de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Jaarlijkse aanpassing

De vier koepels (De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en DUFAS) passen de leidraad jaarlijks aan. Een nieuwe versie wordt elk jaar uiterlijk in het derde kwartaal gepubliceerd. Deze tweede versie van de leidraad geldt voor rapportage van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen over het jaar 2023.

Meer informatie

Binnen het Klimaatcommitment zet DUFAS zich in om het internationale perspectief een belangrijke plek te geven en om onnodige rapportagelast voor vermogensbeheerders te beperken. Wil je meer weten of heb je vragen over het Klimaatcommitment van de financiële sector? Stuur een mail naar Maurits Heldring, consultant climate change sustainability bij DUFAS, of ga naar Klimaatcommitment.nl

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties