Home - Nieuws - TEAM | DUFAS verwelkomt nieuw vast teamlid
18 januari 2024

TEAM | DUFAS verwelkomt nieuw vast teamlid

Welkom bij het DUFAS-team! Vanaf 15 januari 2024 versterkt Ron Gruijters ons team als manager sustainable finance. DUFAS is blij verheugd om Ron als nieuw vast teamlid te mogen verwelkomen. Door zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan het team. Om hem beter te leren kennen, stelden we Ron een paar vragen.

Wat is je (werk)achtergrond?

"Met een PhD in de Latinistiek heb ik een wat ongebruikelijke achtergrond voor de financiële sector. Ik heb in Leiden Klassieke Talen gestudeerd en daarna aan de Universiteit van Amsterdam historisch onderzoek gedaan naar de impact op de publieke opinie van het – in de 16e en 17e eeuw nog zeer gangbare! – Latijnstalig toneel. Na afronding daarvan wilde ik graag in een meer bedrijfsmatige omgeving aan de slag en ben ik in 2011, op het hoogtepunt van de financiële crisis, als beginnend toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de slag gegaan. Ik heb destijds heel bewust deze 'vierkante bocht' in mijn carrière gemaakt – en het biedt ook altijd leuke gespreksstof voor bij de borrel! Via Eumedion, waar ik ruim vier jaar met plezier als beleidsmedewerker duurzaamheid heb gewerkt, ben ik nu bij DUFAS aanbeland."

Waarom duurzaamheid in de financiële sector?

"Bij de AFM heb ik in 2017 een verkennende analyse gemaakt van de wijze waarop duurzaamheid in de financiële sector de toezichtsgebieden van de AFM kon raken. De Europese Commissie stond destijds op het punt een integrale duurzaamheidsstrategie te publiceren en de dringende conclusie was dat nagenoeg het gehele toezicht geraakt zou worden. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en is duurzaamheid niet meer weg te denken uit de financiële sector. Denk daarbij aan de jaarverslaggeving en de accountantscontrole, aan de retaildienstverlening, de kapitaalmarkten ('green bonds'), maar vooral ook het institutioneel vermogensbeheer. Niet in de laatste plaats dankzij de voortrekkende rol van een aantal grote Nederlandse financiële ondernemingen, het ambitieuze Europese wetgevingspakket en pionierswerk van toezichthouders als de AFM en De Nederlandsche Bank."

Hoe (duurzaam) zie jij de toekomst van de financiële sector?

"De sturende werking van institutioneel belegd vermogen is echt onvoorstelbaar groot. Het is prachtig om te zien hoeveel stappen de financiële sector én de politiek de afgelopen jaren hebben gezet om duurzaamheid een steeds centralere rol te geven in de sector en in de reële economie. De stormachtige ontwikkelingen van de laatste jaren voelen in sommige opzichten echt als een 'race to the top', en het ongeduld om nóg meer te willen en nóg sneller te gaan is duidelijk zichtbaar. Het gevoel van urgentie is groot, de bereidheid om een blijvend verschil te maken is onmiskenbaar gegroeid. Maar deze 'race' komt met stevige uitdagingen. Niet alleen praktische uitdagingen rond implementatie. We moeten bijvoorbeeld ook nóg beter in kaart brengen of we met elkaar daadwerkelijk onze doelstellingen bereiken. Hoe voorkomen we een waterbedeffect? Hoe houden we – niet alleen als sector, maar ook als Nederland, als Europa – een leidende rol en zorgen we tegelijkertijd dat achterblijvers aangehaakt blijven? Ik ga mij hier met veel plezier en energie bij DUFAS voor inzetten, voor én namens onze leden."

Meer informatie

Op onze team-pagina vind je een up-to-date overzicht van het volledige DUFAS-team.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Our 2023 milestones

Nieuws | 20 december 2023
The DUFAS team wishes you happy holidays and warmest wishes. We would like to take this opportunity to briefly look back at our 2023 milestones. Looking forward to working with you again in 2024!

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties