Home - Standpunten en publicaties - AFM leidraad duurzaamheidsclaims als goede basis om greenwashing tegen te gaan
24 juli 2023

AFM leidraad duurzaamheidsclaims als goede basis om greenwashing tegen te gaan

Op 24 juli 2023 reageerde DUFAS op de consultatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de leidraad duurzaamheidsclaims. Met deze leidraad worden handvatten gegeven aan marktpartijen voor het doen van correcte, duidelijke en niet-misleidende duurzaamheidsclaims. In onze reactie onderstrepen we de noodzaak voor transparante duurzaamheidsclaims om greenwashing tegen te gaan.

Bekijk onze uitgebreide reactie

De leidraad is helder en een goede basis om greenwashing tegen te gaan

Onze leden zijn positief over de leidraad. Belangrijk daarbij is dat de leidraad geen nieuwe normen voor de sector met zich brengt. De praktijkvoorbeelden verhelderen de toepassing van de principes, maar naast bad practices zouden we graag meer voorbeelden van good practices zien. We verwelkomen we de principles based-benadering om greenwashing tegen te gaan en zouden een EU brede toepassing van deze leidraad ondersteunen.

Wees voorzichtig dat toepassing en toezicht op richtlijnen geen extra barrière vormen voor verduurzaming

Hoewel we positief zijn over de leidraad, willen we graag benadrukken dat de AFM voorzichtig moet zijn dat de toepassing en toezicht initiatieven om te verduurzamen niet verhinderen. Daarnaast zou audiovisuele communicatie niet even zwaar gezien moeten worden als misleidende tekstuele duurzaamheidsclaim. We zouden bij voorkeur zien dat de AFM in haar leidraad meeneemt dat instellingen in zijn algemeenheid goed moeten nadenken over de vraag of bepaalde visuele duurzaamheidsclaims wel passend zijn.

SFDR-classificatie en duurzaamheidsclaims

We ondersteunen het uitgangspunt dat over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) juist moet worden gecommuniceerd. Toch is er nuance te brengen in het gebruik van een SFDR-classificatie ter onderbouwing voor een zekere mate van duurzaamheid van een product. Zo mogen artikel 9-producten tenslotte alleen uit duurzame beleggingen bestaan – cash en hedging derivaten uitgezonderd – en moeten bijvoorbeeld artikel 8-producten altijd voldoen aan de minimale eisen van good governance. Wij denken dat het nog steeds kan passen om van artikelnummers 6, 8 en 9 gebruik te maken richting retailbeleggers vanwege de begrijpelijkheid, zolang heldere en uitgebreide uitleg van de SFDR voor de klant ter beschikking staat door middel van verschillende disclosures.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Randy Pattiselanno, manager strategy & regulatory affairs bij DUFAS. Samen met onze Sustainability Committee hebben we deze reactie opgesteld en blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Standpunten en publicaties | 19 april 2024
Begin dit jaar lanceerde de Europese Commissie (EC) een whitepaper, met bijbehorende consultatie, over 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

Standpunten en publicaties | 19 maart 2024
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier op gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie tweede batch DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 05 maart 2024
Begin december 2023 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten een consultatie over de tweede reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Op 4 maart hebben we op de consultatie gereageerd. 

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties