Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven
28 augustus 2023

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor duidelijk afgebakende verplichtingen om sanctiemaatregelen goed na te kunnen leven

Het kabinet werkt aan de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, met als doel nog beter te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese sanctiebesluiten en -verordeningen. Daarom publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand een (pre)consultatie daarover, waarop we op 24 augustus 2023 reageerden.

Bekijk onze reactie

Voor wie is de consultatie belangrijk?

De preconsulatie heeft als doel om gericht inbreng op te halen en daarmee te komen tot betere en effectieve wetgeving die nauwer aansluit bij de nalevingpraktijk. De consultatie heeft onder andere betrekking op een uitbreiding van de partijen die onder de Sanctiewet vallen, eisen aan de bedrijfsvoering, onderzoek en screening, meldplichten, aantekeningen in registers en beheer en bewind.

Verplichtingen duidelijk afbakenen

DUFAS is van mening dat voor een efficiënte en doelmatige wetgeving het van belang is dat de verplichtingen goed zijn afgebakend. Duidelijk moet zijn welke 'relaties' gescreend moeten worden door instellingen die onder de Sanctiewet vallen. Ook moet helder zijn wat de verplichtingen van instellingen zijn als er bij een dienstverlening meerdere instellingen betrokken zijn die een verplichting hebben onder de Sanctiewet. Sancties zijn tenslotte een belangrijk instrument voor (herstel van) de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme.

We stellen daarbij de vraag of het zinvol is om aan te sluiten bij de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een van de redenen daarvan is dat de reikwijdte van de Sanctiewet en die van de Wwft niet gelijk zijn. Daarnaast gaat de Wwft op termijn vervangen worden door Europese wetgeving met rechtstreekse werking.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over de consultatiereactie? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS. Samen met onze Fund Regulation & Investment Services Committee bereidden we deze reactie voor. DUFAS blijft de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Standpunten en publicaties | 19 april 2024
Begin dit jaar lanceerde de Europese Commissie (EC) een whitepaper, met bijbehorende consultatie, over 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Wij hebben op deze consultatie gereageerd.

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

Standpunten en publicaties | 19 maart 2024
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier op gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie tweede batch DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 05 maart 2024
Begin december 2023 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten een consultatie over de tweede reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Op 4 maart hebben we op de consultatie gereageerd. 

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties