Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments
19 april 2024

CONSULTATIE | DUFAS reageert op whitepaper outbound investments

Begin dit jaar publiceerde de Europese Commissie een whitepaper en bijbehorende consultatie inzake 'outbound investments' als onderdeel van de European Economic Security Strategy. Daarin benoemde de EC dat investeringen in derde landen in een aantal cruciale technologieën het risico met zich mee kunnen brengen dat EU-knowhow gebruikt wordt om de internationale vrede en veiligheid te ondermijnen. Het gaat daarbij vooral om technologieën die geschikt zijn voor het vergroten van de militaire en inlichtingencapaciteiten.

Het whitepaper stelt een diepgaande analyse voor van uitgaande investeringen uit de EU, waarbij de nadruk ligt op een beperkt aantal cruciale technologieën, om de aard en omvang van de daaraan verbonden risico's en de noodzaak van beleidsreacties te bepalen.

De Commissie stelt een stapsgewijze aanpak voor:

Monitoring:

In de eerste plaats wordt voorgesteld om bepaalde eerdere en huidige uitgaande investeringen te monitoren. Deze monitoringsfase zou 12 maanden moeten duren.

Risicobeoordeling:

Vervolgens wordt voorgesteld om op basis van de resultaten van de monitoring een beoordeling uit te voeren van de risico's die aan dergelijke transacties verbonden zijn.

Maatregelen:

Tot slot dient te worden bepaald of het noodzakelijk is om beleid op te stellen ten aanzien van bepaalde transacties.

Hoewel in de consultatie nu met name wordt gevraagd naar de scope van de monitoring, achten wij het wel belangrijk om tijdig bij dit dossier aangehaakt te zijn. We zien internationale veiligheid als een belangrijk goed. De monitoring en eventuele maatregelen die op enig moment zouden kunnen worden voorgesteld, moeten echter wel passend zijn. In onze reactie gaan we in op o.a. het type transactie, de betreffende technologieën en de omvang van de transacties in de scope van de monitoring. Zo benadrukken we het belang van duidelijke definities van onder andere portfolio-investeringen, stellen we voor een drempelwaarde te hanteren voor de omvang van transacties in scope en vragen we aandacht voor ESG/impactbeleggingen.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS. Onze Fund Regulation & Investment Services Committee blijft de ontwikkelingen rond dit onderwerp actief volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS reageert op discussion paper van ESMA

Standpunten en publicaties | 19 maart 2024
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een discussion paper gepubliceerd over beleggersbescherming en digitalisering. Wij vinden het positief dat ESMA hier aandacht aan besteedt en hebben hier op gereageerd.

CONSULTATIE | Reactie tweede batch DORA level 2-documenten

Standpunten en publicaties | 05 maart 2024
Begin december 2023 publiceerden de Europese toezichthoudende autoriteiten een consultatie over de tweede reeks beleidsproducten onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Op 4 maart hebben we op de consultatie gereageerd. 

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024
In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties