Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | Heffing over werkelijk rendement box 3 moet voorkomen dat fiscaliteit leidend is bij keuzes voor opbouwen van vermogen
25 oktober 2023

CONSULTATIE | Heffing over werkelijk rendement box 3 moet voorkomen dat fiscaliteit leidend is bij keuzes voor opbouwen van vermogen

Op 20 oktober reageerden we op een consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. DUFAS is blij dat er een conceptwetsvoorstel ligt waarin een heffing over het werkelijke rendement voor inkomsten en vermogensbestanddelen in box 3 wordt voorgesteld. Het is belangrijk dat spaarders en beleggers hun geld opzij kunnen zetten om een goede voorziening voor later op te bouwen. Een heffing naar werkelijk rendement zou moeten voorkomen dat de fiscaliteit leidend is bij de keuzes voor het opbouwen van vermogen.

Bekijk onze reactie

Hybride stelsel

Het wetsvoorstel bevat een hybride systeem, met een vermogenswinstbelasting, vermogensaanwasbelasting en een forfait. We zetten vraagtekens bij dit hybride systeem, omdat het kan leiden tot ongewenste gedragseffecten. Wij zijn van mening dat niet een fiscale behandeling, maar de meest geschikte vorm van vermogensopbouw leidend zou moeten zijn. Daarnaast vragen wij ons af of de invoering van dit hybride stelsel niet erg complex is, ook voor de Belastingdienst. Voorkomen moet worden dat de invoering vanaf 1 januari 2027 onder druk komt te staan. 

Verliesverrekening

Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid tot verliesverrekening. We zijn van mening dat verliesverrekening ruim moet kunnen worden toegepast, zowel in de vorige als volgende jaren. Ook zou een verliesverrekeningsdrempel zeer beperkt moeten worden toegepast, aangezien een dergelijke drempel nadelig is voor belastingplichtigen met fluctuerend inkomen.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over de consultatiereactie? Stuur een mail naar Manouk Fles, manager regulatory affairs bij DUFAS. DUFAS blijft de ontwikkelingen rondom box 3 op de voet volgen en delen met haar leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om duidelijkheid over toepassingsbereik CSRD

Standpunten en publicaties | 07 februari 2024
In een recente consultatie heeft de EFRAG, aangekondigd dat ze van plan is om verdere richtlijnen op te stellen voor duurzaamheidsrapportage door financiële ondernemingen.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt om verruiming van criteria voor bepaalde groenprojecten

Standpunten en publicaties | 18 januari 2024
DUFAS ondersteunt de ambitie van de Nederlandse overheid om de samenleving en economie te verduurzamen, en steunt wet- en regelgeving die bijdraagt aan de (financiering van) de transitie naar een duurzame Nederlandse samenleving.

CONSULTATIE | DUFAS vraagt verdere toelichting reikwijdte rapportageverplichtingen van CSRD-implementatiebesluit

Standpunten en publicaties | 21 december 2023
Afgelopen november publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een openbare consultatie over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Hiermee wordt een deel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omgezet in nationale wet- en regelgeving.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties