Home - Standpunten en publicaties - CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'
23 februari 2023

CONSULTATIE | 'Leg prioriteit bij ontwikkeling van SFDR'

DUFAS onderschrijft dat beleggers niet door fondsen misleid moeten worden met een verkeerd beeld van de werkelijke duurzaamheidskenmerken, ook niet door de naam van een fonds. Maar de voorgestelde Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms, die de European Securities and Markets Authority (ESMA) op 18 november 2022 publiceerde, zijn voorbarig door de ontwikkelingen binnen de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Ook hebben we bezwaren op specifieke aspecten van de fondsnaam richtlijnen.

Bekijk onze reactie (in het Engels)

Stem timing af op de SFDR en voorkom verschillen in toezicht door NCA's

Het is belangrijk dat fondsnamen de duurzaamheidsstrategieën op de juiste manier weergeven, maar het aanpakken van mismatches moet in een bredere context gezien worden. De SFDR bevat nog veel open vragen en verbeterpunten. Bij voorkeur komen de fondsnaamrichtlijnen pas wanneer de SFDR en de bredere EU-Sustainable Finance Framework verder uitgewerkt is. Tegelijkertijd zien we al verschillen tussen nationale toezichthouders. We adviseren de ESMA om nationale toezichthouders te vragen terughoudend te zijn met nationale richtlijnen.

Prioriteer het uitwerken van open definities en criteria in de SFDR

DUFAS is niet principieel tegen richtlijnen. Daarnaast kunnen drempelwaardes effectief en makkelijk uitlegbaar zijn voor retailklanten. Maar we betwijfelen of de voorgestelde richtlijnen beleggers helpen om producten te vinden die bij hun voorkeuren passen. Met deze richtlijnen kunnen fondsen met compleet andere strategieën en kenmerken een soortgelijke of zelfs dezelfde naam hanteren. Om beleggers te helpen de juiste producten te vinden, moeten de open normen en definities in de SFDR, zoals 'duurzame belegging', uitgewerkt worden.

Als er richtlijnen worden geïmplementeerd moeten ze eenvoudig zijn met werkbare drempelwaardes

We benadrukken het belang van simpele richtlijnen, als de ESMA besluit door te gaan: vermijd onbedoelde neveneffecten en behoud het gelijke speelveld tussen financiële producten. De voorgestelde drempelwaardes moeten cash en derivaten uitsluiten om liquiditeits- en risicomanagement niet te belemmeren, of de drempels moeten lager zijn.

Ook betwijfelen we het gebruik van de Paris Aligned Benchmark-uitsluitingen als minimum safeguards. Dit belemmert het gebruik van klimaattransitiebenchmarks en introduceert additionele open normen. Daarnaast zou een niet-limitatieve lijst van ESG-termen bijdragen aan harmonisatie tussen lidstaten. We benadrukken ook dat mogelijke fondsnaamwijzigingen op hetzelfde moment doorgevoerd moeten worden met algemene prospectusaanpassingen. Zo worden de kosten voor beleggers en toezichthouders geminimaliseerd.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over deze consultatie? Stuur een mail naar Ivan aan den Toorn, policy advisor sustainability bij DUFAS. Meer over onze positie over greenwashing? Deze publiceerden we begin februari. We blijven de ontwikkelingen rondom duurzaamheid op de voet volgen en delen met onze leden.

Misschien vind je dit ook interessant

CONSULTATIE | DUFAS pleit voor bescherming van internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen

Standpunten en publicaties | 23 februari 2023
DUFAS pleit voor de bescherming van de internationale erkenning van fiscaal transparante beleggingsinstellingen.

CONSULTATIE | Regelgevingsonzekerheid mag niet worden verward met greenwashing

Standpunten en publicaties | 17 februari 2023
We delen de bezorgdheid van de European Supervisory Authority's (ESA's) over greenwashing en vinden het cruciaal dat er duidelijke definities komen. Op 10 januari 2023 reageerde DUFAS op de Call for Evidence on Greenwashing van de ESA's.

CONSULTATIE | Clear greenwashing definitions crucial: regulatory uncertainty should not be confused for greenwashing

Standpunten en publicaties | 12 januari 2023
The European Supervisory Authorities (ESAs) published their Call for Evidence on Greenwashing on 15 November 2022. On 10 January DUFAS responded to this call of evidence.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties