Home - Standpunten en publicaties - POSITION | Versterk de Europese Kapitaalmarktunie!
24 mei 2024

POSITION | Versterk de Europese Kapitaalmarktunie!

In het kader van het volgende Europese politieke mandaat roepen we de EU-instellingen op om de Europese kapitaalmarktunie (KMU) te versterken. Dit is een belangrijk onderdeel van het faciliteren van de duurzaamheidstransities en de inspanningen om strategische autonomie te bereiken. Daarnaast is het verbeteren van de KMU nodig om de interne markt van Europa concurrerend te houden. Namens de Nederlandse asset management sector hebben wij daarom een aantal prioriteiten en voorstellen opgesteld. Hiermee kunnen we aan een sterke en concurrerende Europese kapitaalmarktunie werken die klaar is voor de toekomst.

Position Paper EN 

Position Paper 

Vergroten van de Retailparticipatie

Er is brede consensus in de EU over de noodzaak om de retailparticipatie in de Europese kapitaalmarkten te vergroten. Een deel van de oplossing ligt in het stimuleren van efficiënte financiële producten voor Europese burgers op de lange termijn. Het is belangrijk dat er toegankelijke en betrouwbare informatie aan particuliere beleggers wordt verstrekt en dat de drempel tot beleggingsdiensten wordt verlaagd. Bovendien zal een hogere financiële geletterdheid leiden tot een grotere deelname van retailbeleggers.

Sustainable Finance

Het is nodig om de groei van Europese (duurzame) beleggingsproducten te bevorderen. De EU-actieplannen voor duurzame financiering die in 2018 en 2020 zijn gelanceerd, en de daaropvolgende wetgevingspakketten en strategiën, zullen aanzienlijk bijdragen aan de groei van de KMU. We geloven dat duurzaamheid de enige manier is om op lange termijn welvaart te bereiken. Daarom benadrukken wij het belang van een stabiel en duidelijk wet- en regelgevingskader voor duurzame financiering.

Groei en Toegankelijkheid van de Europese Kapitaalmarkten

Een efficiënte infrastructuur van de Europese financiële markt en de toegang voor het MKB tot de kapitaalmarkten zijn van belang voor een goed functionerende KMU. Momenteel genieten beleggers suboptimale efficiëntie en bescherming zodra ze hebben geïnvesteerd in kapitaalmarkten. Het waarborgen van de efficiëntie en het beperken van de kosten van de marktinfrastructuur moet daarom een belangrijk onderdeel van de KMU zijn.

Convergentie van EU-Wetgeving en Betere Regelgeving

Om de bestaande Europese wet- en regelgeving van de KMU te versterken, moet gekeken worden naar mogelijke nationale wettelijke en regelgevende belemmeringen binnen de EU. Het doel moet zijn om de huidige EU-regelgeving te vereenvoudigen en effectiever te maken, terwijl tegelijkertijd de belegger wordt beschermd en een efficiënte infrastructuur van de Europese financiële markt wordt gewaarborgd. Hiervoor is meer samenwerking tussen politici, toezichthouders en de vermogensbeheersector van belang.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur een mail naar Marlon Jansen, manager public affaris & communications bij DUFAS.

Misschien vind je dit ook interessant

Prioriteiten Europese Verkiezingen

Standpunten en publicaties | 15 mei 2024
Volgende maand vinden de Europese verkiezingen plaats. In aanloop hiernaar delen wij enkele prioriteiten en voorstellen mee aan verschillende belangrijke stakeholders.

STATEMENT | FASTER

Standpunten en publicaties | 01 december 2023
Op 19 juni 2023 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn, getiteld “Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes", beter bekend als de ‘EU FASTER’.

DUFAS geeft input voor Tweede Kamerverkiezingen

Standpunten en publicaties | 01 augustus 2023
Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen, maar de politieke partijen zijn deze zomer al druk met het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Een goed moment om met partijen in gesprek te gaan over punten die voor onze sector belangrijk te zijn.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties