Home - Zoeken

Standpunten, publicaties en nieuws

Zoek in al onze standpunten, publicaties en nieuwsartikelen. 

PRIIPs-methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen

Standpunten en publicaties | 29 mei 2018
Met ingang van 3 januari 2018 hebben distributeurs van beleggingsfondsen volgens MiFID II de verplichting aan het eind van het kalenderjaar alle werkelijk gemaakte kosten aan de klant te rapporteren. Transactiekosten van beleggingsfondsen maken hier onderdeel van uit.

Richtsnoeren MiFID II-vakbekwaamheidseisen

Nieuws | 05 januari 2018
ESMA heeft op 22 maart 2016 richtsnoeren gepubliceerd voor de beoordeling van de vakbekwaamheid van medewerkers van beleggingsondernemingen die klanten informeren of adviseren. Deze richtsnoeren volgen uit MiFID II, waarin de vakbekwaamheidseisen zijn opgenomen.

Afschaffing dividendbelasting: wat zijn de gevolgen voor beleggingsfondsen?

Nieuws | 27 oktober 2017
Het nieuwe kabinet is van plan de Nederlandse dividendbelasting met ingang van 1 januari 2019 af te schaffen. Met deze afschaffing zou tegemoet worden gekomen aan de wensen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om buitenlandse investeringen in Nederlandse ondernemingen aantrekkelijker te maken.