Home - Nieuws - 'Ontwikkelingen in regulering en toezicht maakt sector transparanter en risico's beter beheerst'
11 augustus 2023

'Ontwikkelingen in regulering en toezicht maakt sector transparanter en risico's beter beheerst'

Ter ere van onze 20ste verjaardag deelt Raf Houben, Compliance & Financial Regulatory Law expert bij PGGM, als negende in de reeks zijn herinneringen en ervaringen van DUFAS toen en nu. We stelden hem een paar vragen.

Jij bent voorzitter van onze Toezicht-expertgroep. Wat is het belang van deze expertgroep voor DUFAS-leden en welke onderwerpen worden er besproken?

"Het belang is groot. Het gaat in de assetmanagementsector om zeer hoge bedragen (van derden) met bijbehorende verantwoordelijkheden. De sector is op mondiaal niveau (waaronder Nederland) een van de grootste kapitaalverschaffers op de kapitaalmarkten.

Markttoezichthouders, zoals de AFM en DNB en Europese toezichthouders zoals ESMA, EBA, en EIPOA, kijken kritisch naar deze sector. Dit heeft onder meer te maken met grote maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen in de sector die resulteren in meer regelgeving. Een goed voorbeeld hiervan is regulering op het gebied van ESG.

In zijn algemeenheid speelt markttoezicht een belangrijke rol in deze sector en zijn er bij de uitoefening van markttoezicht in de praktijk diverse issues en uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is het (steeds meer) datagedreven toezicht in onze 'digitale' maatschappij waarbij bescherming van persoonsgegevens een belangrijk aandachtspunt is. Een ander voorbeeld is 'overlap' van toezicht en dubbele uitvragen van DNB en de AFM die tot meer operationele belasting leiden.

DUFAS wordt gevraagd om input te leveren bij de periodieke evaluatie van de toezichthouders. Ook op Europees niveau wordt van DUFAS gevraagd om na te denken over de rol en het functioneren van (nieuwe) Europese toezichthouders; denk hierbij aan de ESMA maar ook aan de nieuwe Europese Anti-Money Laundering autoriteit. Daarnaast wordt DUFAS gevraagd input te geven op de beleidsagenda's en wetgevingswensen van het ministerie van Financiën en toezichthouders, waarbij onder meer de kosten van het toezicht een belangrijk aandachtspunt is.

De expertgroep dient enerzijds als 'denktank' voor DUFAS als belangenorganisatie maar heeft ook een toetsende/inventariserende rol vanuit de praktijk. Zij geeft haar input om met betrekking tot het voorgaande de beleidsmaker, wetgever en toezichthouder op de juiste manier te kunnen 'challengen', en te helpen een goede balans te kunnen te vinden tussen regelgeving en praktijk.

Markttoezicht is een breed veld en moet 'holistisch' worden benaderd; het raakt aan veel andere onderwerpen. Daarom is ervoor gekozen om de expertgroep te koppelen aan alle DUFAS-commissies en rechtstreeks onder de algemeen directeur van DUFAS te hangen. Ook de beoogde werkzaamheden maken dit een logische keuze. De expertgroep ondersteunt DUFAS op alle dossier overschrijdende toezicht (gerelateerde) zaken."

Hoe ervaar je zelf de toegevoegde waarde van DUFAS als branchevereniging?

"Hoog. DUFAS is als belangen- maar ook als kennisorganisatie intensief en adequaat betrokken bij alle relevante (maatschappelijke) thema's. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Europese branchevereniging, EFAMA, die het geheel in een Europees kader zet."

Tot slot, hoe kijk je terug op de sector in de afgelopen 20 jaar? Zie je veel veranderingen en welke daarvan vind je vooral positief?

"Kijkend vanuit het perspectief van regulering en toezicht, is er in de afgelopen 20 jaar (erg) veel veranderd. Er is veel meer (vooral Europese) regelgeving bijgekomen en de complexiteit daarvan is meegegroeid. In de financiële sector is immers het primaat van de nationale wetgever naar de Europese wetgever geschoven. Daarnaast is het toezichtdomein behoorlijk gegroeid en nu voor een groot gedeelte op Europese leest geschoeid.

Een voordeel hiervan is dat hierdoor de 'business' transparanter en misschien ook wat toegankelijker is geworden, en daarnaast (mogelijke) risico's beter beheerst worden. De kans op een grote crisis of zeer grote incidenten - denk aan de financiële crisis - wordt hiermee, hoop ik, wat lager. Maar dat valt echter nooit uit te sluiten.

Een nadeel hiervan is echter dat het voor de betrokken instellingen en ondernemingen een uitdaging is geworden om voldoende 'grip' te houden op het grote volume en de complexiteit van regelgeving en aan te tonen dat deze (voldoende) wordt nageleefd. Dit levert een behoorlijk operationele uitdaging en risico op.  Bovendien is de effectiviteit van toepasselijke regelgeving (ik bedoel hiermee de achterliggende meestal langdurige maatschappelijke doelstellingen) in de praktijk moeilijk aan te tonen."

De vereniging toen en nu

De vereniging is van ons allemaal en dat laten we ook graag zien door de leden aan het woord te laten. Verspreid over het jaar komen 20 personen aan het woord die herinneringen en ervaringen delen van DUFAS toen en nu. Al eerder verschenen:

Meer informatie

20 jaar geleden startte een kleine groep partijen de branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland. Tot die tijd werd de belangenbehartiging voor de sector vooral vanuit de banken gedaan. Het eerste bestuur bestond uit afgevaardigden van Robeco, ABN AMRO, ING, Delta Lloyd, Fortis, Optimix, Lombard Odier en Wereldhave. Daarbij was Géry Daenink namens Robeco de eerste voorzitter en Hans Janssen Daalen de eerste directeur van de vereniging.

Vandaag de dag telt DUFAS ruim 50 leden: van grote assetmanagers die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere, specialistische vermogensbeheerders. DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving.

Misschien vind je dit ook interessant

VIDEO | Unity creates strength

Nieuws | 23 juni 2023
Eendracht maakt macht (in het Engels: unity creates strength); het thema van het event van afgelopen zomer ter ere van ons 20-jarig bestaan, samengevat in een video. Het was ook de naam van het allereerste beleggingsfonds ter wereld dat in 1774 in Amsterdam werd opgericht.

DUFAS 20 jaar-event groot succes

Nieuws | 23 juni 2023
Ter ere van DUFAS' 20ste verjaardag organiseerden we op vrijdagmiddag, 16 juni, een feestelijke bijeenkomst in de Heineken Experience in Amsterdam.

'Sector heeft afgelopen 20 jaar ongekende transformatie doorgemaakt'

Nieuws | 26 mei 2023
Na jarenlange deelname aan het bestuur, blikt deze keer Jan Lodewijk Roebroek, CEO van BNP Paribas Asset Management Netherlands, terug op 20 jaar DUFAS. We stelden hem een paar vragen.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties